* Variables PHP:
  $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]:
  $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]:
  $_SERVER["REMOTE_HOST"]:
  $_SERVER["REMOTE_ADDR"]: 35.171.146.16

* Possiblement escolliré $_SERVER["REMOTE_ADDR"] per a obtenir la presumpte IP del presumpte visitant, que podria ser 35.171.146.16 o no.

© S. XXI by NBDD (No ens Banyem ni Devall la Duxta Inc.)